Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest JB Business Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jedności Narodowej 55-57/7 50-262, Wrocław, NIP 8982250687

W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@wirtualnaasystentka.com

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

  • umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
  • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością gospodarczą.

 

Okres przechowywania danych

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w ust. pkt 3 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić kontynuowanie korespondencji.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

 

Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

Umów się na konsultację

Opowiedz nam o swoim biznesie i sprawdź, w czym możemy Ci pomóc!

Administratorem Twoich danych osobowych jest JB Business Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jedności Narodowej 55-57/7, 50-262 Wrocław.

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.