Poznaj swój typ osobowości i dowiedz się, w jakich zadaniach sprawdzasz się najlepiej, a które warto oddelegować.

Opracowany ponad półwieku temu test — pomocny współczesnym przedsiębiorcom

Historia testu Mayers – Briggs sięga czasów II wojny światowej. W momencie, kiedy znacząca liczba kobiet zaczęła wkraczać na rynek pracy, Isabel Briggs Myers wraz z córką Katherine Cook Briggs dostrzegły wyraźną potrzebę opracowania narzędzia, które pomogłoby kobietom rozeznać ich predyspozycje zawodowe. Briggs były zwolenniczkami koncepcji Carla Gusta Junga – ten na bazie obserwacji dostrzegł, że ludzie w różny sposób wydatkują i pozyskują energię do działania, gromadzą i przetwarzają informacje czy podejmują decyzje. Na tej podstawie oparł on swoją koncepcję 8 typów osobowości. Isabel i Katherine zdecydowały się rozwinąć ideę szwajcarskiego psychologa, dodając do niej wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego, wyróżniając jednocześnie 16 typów osobowości. Jako że liczba ta może wydać się dziwnie mała, warto wiedzieć, iż każdy z typów jest dynamicznym zbiorem cech, które na przestrzeni lat ewoluują — u każdego indywidualnie.

Pora na Ciebie — poznaj swój typ osobowości!

Zagłębiając się w specyfikę klasyfikacji testu MBTI (ang. Mayers Briggs Test Indicator), szybko zauważymy, że na każdy wybrany typ osobowości składają się cztery cechy. W pierwszym kroku należy rozróżnić typ ekstrawertyka od introwertyka i odpowiedzieć na pytanie, czy swoją energię i uwagę kierujesz i czerpiesz z zewnątrz czy skupiasz się na swoim wewnętrznym świecie uczuć, przeżyć i emocji? Następnie ustalić, czy ważniejsze są dla Ciebie fakty czy powiązania pomiędzy zjawiskami i wydarzeniami, a zatem czy kierujesz się intuicją czy poznaniem? Aby odkryć kolejny — trzeci wyróżnik, odpowiedz sobie na pytanie, czy w sytuacjach decyzyjnych stawiasz na trzeźwe myślenie czy odczuwanie?

Przy podejmowaniu decyzji możemy kierować się bowiem zdrowym rozsądkiem lub podążać za głosem serca i intuicją. Ostatnią z cech można zdiagnozować np. na podstawie podejścia do kwestii terminowości. Czy deadliny stanowią dla Ciebie absolutną świętość czy też są sprawą umowną? Jeśli trzymasz się ich sztywno to znak, że ważne jest dla Ciebie planowanie i osądzanie, jeżeli natomiast masz do nich luźny stosunek, cenisz sobie elastyczność oraz niespieszną obserwację.


Zbiór wszystkich typów obejmuje 16 różnych kombinacji, złożonych z czterech liter, odpowiadających wspominanym wyżej konkretnym cechom.

    • (ang. extravert) – ekstrawersja lub I (ang. introvert) – introwersja
    • S (ang. sensing) – poznanie lub I (ang. intuition) – intuicja
    • T (ang. thinking) – myślenie lub F (ang. feeling) – odczuwanie
    • J (ang. judging) – przewidywanie lub P (ang. perceiving) – obserwacja

Test Mayers – Briggs pozwala lepiej zrozumieć swoje własne zachowania i reakcje oraz sposób postępowania innych. Choć krąży wokół niego wiele mitów, jego wyniki okazują się być niejednokrotnie zaskakująco prawdziwe. Warto przekonać się samemu. Przebrnięcie przez kwestionariusz nie zajmie więcej niż klikanaście minut. 

Jako że w sieci aż roi się od stron z testami typów osobowości, wyselekcjonowaliśmy więc kilka rzetelnych źródeł. Test dostępny jest w polskiej:

i angielskiej wersji językowej.

Czas na oddelegowanie kilku zadań

Po dokładnym zapoznaniu się z własnym typem osobowości, będzie jest zrozumieć, dlaczego pewne zadania i czynności przychodzą nam z bez problemu, a inne stanowią prawdziwe wyzwanie. Być może dojdziesz do wniosku, że część zadań warto oddelegować. O tym, jak cenną umiejętność jest delegowanie zadań niebawem przeczytasz u nas na stronie, tymczasem sprawdź, czy nie przydałaby Ci się do pomocy Wirtualna Asystentka?

Umów się na konsultację

Opowiedz nam o swoim biznesie i sprawdź, w czym możemy Ci pomóc!

Skontaktujemy się z Tobą mailowo, żeby ustalić konkretny termin konsultacji.